1024see在线视频

1024see在线视频

至阴证实未之见,其证之甚少可知。”由斯观之,大气虽本于先天,实赖后天水谷之气培养而成。

忽于疼处发出一疮,在脊梁之旁,微似红肿,状若复盂,大径七寸。医方篇中白虎加人参以山药代粳米汤下附有验案可参观。

投以白虎加人参汤,以生山药代粳米,一剂,大热已退,而喘嗽仍不愈,且气息微弱,似不接续。而愚查《本草纲目》龙葵,言治吐血不止,未尝言治血崩。

门人高××曾治一外感痰喘,其喘剧脉虚,医皆诿为不治。以黄连解毒汤、竹叶石膏汤调之而愈。

 且贝母之性,善于疗郁结利痰涎,兼主恶疮。而愚拟此方,则又别有会心也。

盖下证略具,而脉近虚数者,遽以承气下之,原多有下后不解者,以其真阴亏、元气虚也。而愚于发表药中不用麻黄,而用薄荷、蝉蜕者,曾于葛根黄芩黄连汤解后详论之,兹不再赘。

Leave a Reply