cosplay18禁福利百度网盘

cosplay18禁福利百度网盘

 名芎者,干为天,为金,芎,芎窿也。干姜一累者,以一两为正。

主治身热泄癖者,禀水气而清外内之热也。脚肿乃水气不行于上,湿痹乃水气不布于外。

苗长一,茎青而细,叶似槐叶,亦有似羊蹄者。乃与小续命汤,倍加羌活服之,遂有人年五十四,素羸,多中寒,少年常服生硫黄数斤,近服菟丝有效。

今则甜瓜一种,北土中州处处皆莳植矣。主逐瘀血,破血积坚痞,症瘕寒热,通利血脉,及九窍。

 若发汗药,必用紧火,热服。万历二十四年十一月日进呈,十八日奉圣旨∶书留览,礼部知道,钦此。

又曰鸩羽蛇毒,言不但杀钩吻之草毒,而鸩鸟蛇毒亦能杀也。主治痰热淋疾,可为浴汤,洗风肿瘙,煮酒漱齿痛,近今以屋檐插柳,经风日者,煎汤饮,治小便淋浊痛,通利水道。

Leave a Reply