AV女仆百万福利入口

AV女仆百万福利入口

 其通百节,利九窍,下乳汁者,皆取其甘温助阳,色白利窍之力也。补养肺阴,免于短夭。

 风症、郁症、肺证皆不可缺。南人食之,多发痈毒。

 双仁散上焦之风,除心下之热,利胸中气逆而喘嗽,润大肠气闭而难通。 口干舌燥、用之多灵。

又能下乳,母子安康。浸蓝水解毒杀虫,误吞水蛭,腹面黄者,啜此水,虫下即安。

熏黄治恶疮疥癣,杀虫虱,和诸药熏嗽。发明滑石利窍,不独利小便也。

第一卷·通治部分\温里药内容:味辛,性热,无毒。 咸能软坚,噎证恒用之,取其祛老痰也。

Leave a Reply